image

Vērtējums

Komandas tiek vērtētas ISOSTAR Tautas braucienā un lai komanda tiktu ieskaitīta vērtējumā, tajā ir jābūt vismaz 4 dalībniekiem (jebkāda dzimuma) un visiem vienas komandas dalībniekiem ir jābūt norādītam vienādam komandas nosaukumam.

Komandas rezultātu veido 4 ātrāko dalībnieku laiku summa un gadījumā ja laiks ir vienāds, tad augstāku vietu izcīna komanda, kuras kāds no dalībniekiem ir ieguvis augstāko vietu kopējā ieskaitē.

Pieteikumi

Komandām un uzņēmumiem, kam nepieciešams rēķins, lūdzu rakstīt uz e-pastu xrace@xrace.lv.

Caurlaide sacensību centra stāvvietai

Komandām ir iespēja iegūt caurlaides uz komandu stāvvietu sacensību starta/finiša rajonā, kur drīkstēs atrasties divas komandas automašīnas (tiks izsniegtas 2 caurlaides). Maksa par vietu (2 caurlaidēm) komandu stāvvietā 20 EUR. Komandas vietu vēlams pieteikt līdz 2019. gada 26. maijam rakstot uz e-pastu xrace@xrace.lv. Liela pieprasījuma gadījumā organizatori var atteikt komandas vietu.