Sacensību nolikums

Sacensību nolikums

1.Mērķis un uzdevumi

  • veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;
  • veicināt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu, aktīvu līdzdalību sporta un aktīvās atpūtas pasākumos;
  • informēt sabiedrību iesaistot maksimāli plašu dalībnieku skaitu;
  • veicināt riteņbraukšanas popularitāti kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu;
  • popularizēt Jūrmalu kā veselīga dzīvesveida pilsētu.

2.Norises vieta, laiks un organizatori

2.1. Sacensības notiek 2019. gada 8. jūnijā.

2.2. Sacensību centrs atrodas stāvlaukumā pie Dzintaru koncertzāles, Turaidas iela 1.

2.3. Sacensību centrā būs pieejamas ģērbtuves sievietēm un vīriešiem, mantu glabātuve, ēdināšanas pakalpojumi, dažādas aktivitātes ģimenēm un bērniem, medicīniskā palīdzība. Būs iespēja apmeklēt atbalstītāju teltis un piedalīties loterijā pirms tautas un ģimenes distanču apbalvošanas.

2.4. Provizoriskais sacensību norises plāns:

Laiks

Aktivitāte

No 08:30

Sākas reģistrācija un numuru izsniegšana

No 10:00

Sākas radošās darbnīcas un citas aktivitātes

09:45

Sākas starta vietu ieņemšana ISOSTAR Tautas distancei

09:50

Noslēdzas reģistrācija ISOSTAR Tautas distancei

10:00

Starts ISOSTAR Tautas distancei

11:40

Laika limits ISOSTAR Tautas distancei

11:30

Apbalvošana ISOSTAR Tautas distancei

11:40 ISOSTAR izaicinājuma - Brauciens uz L'etape Du Tour (velojurmala.lv/izaicinajums) loterija un jaunā Garmin Edge 530 loterija Tautas distancei
11:45 Sākas starta vietu ieņemšana Ģimenes distancei

11:50

Noslēdzas reģistrācija Ģimenes distancei

12:00

Starts Ģimenes distancei

13:00

Laika limits Ģimenes distancei

13:00

Noslēdzas reģistrācija Bērnu distancei

13:05

Sākas Bērnu distances braucieni pēc vecuma grupām

~13:40

Apbalvošana Bērnu distancēm un balvu loterija Ģimenes distancei

2.5. Sacensības organizē Piedzīvojumu sacensību apvienība (X EVENTS) sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi. Kontaktinformācija: e-pasts: xrace@xrace.lv, +371 20011285

3.Distances un vecuma grupas

3.1. ISOSTAR Tautas distance - 30 km - Tautas distancē drīkst startēt ar jebkāda veida (šosejas, MTB, pilsētas u.c.) velosipēdiem, izņemot ar sporta tandēmiem, individuālo braucienu šosejas sporta velosipēdiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar guļ stūrēm. Tautas distances laika limits – 1 stunda 40 minūtes. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, drīkstēs pabeigt distanci ievērojot CSN prasības.

3.2. Ģimenes distance - 15 km - Šajā distancē tiek aicināti piedalīties veselīga dzīvesveida piekritēji un Jūrmalas dabas baudītāji.  Distancē bērni paši var braukt, kas ir dzimuši 2015.gadā un vecāki. Distancē drīkst startēt ar jebkāda veida (šosejas, MTB, pilsētas u.c.) velosipēdiem, izņemot ar sporta tandēmiem, individuālo braucienu šosejas sporta velosipēdiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar guļ stūrēm, trīsriteņiem, dip-dap. Vecāki bērnus var vest velo sēdeklī, ja tas aprīkots saskaņā ar drošības noteikumiem un bērniem ir jābūt arī ķivere. Ģimenes distances laika limits - 1 stunda. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, drīkstēs pabeigt distanci ievērojot CSN prasības.

3.3. Bērnu distance - 500m līdz 1 km – Bērnu distances starti tiks sadalīti atbilstoši vecuma grupām. Distance atrodas starta finiša zonā un to veido aplis ~ 500 m garš aplis.

3.4. Distances un dalībnieku grupas (pēc vecuma, kas sasniegts sacensību gadā):

Bērnu distance (meitenes un zēni)

SB1; VB1

2015. gadā dzimuši un jaunāki

SB2; VB2

2013. – 2014. dzimšanas gads

SB3; VB3

2011. – 2012. dzimšanas gads

SB4; VB4

2009. – 2010. dzimšanas gads

SB5; VB5

2007. – 2008. dzimšanas gads

 

ISOSTAR Tautas distance (sievietes un vīrieši)

S1; V1

2005. – 2006. dzimšanas gads

S2; V2

2003. – 2004. dzimšanas gads

S3; V3

1985. – 2002. dzimšanas gads

S4; V4

1965. – 1984. dzimšanas gads

S5; V5

1955. – 1964. dzimšanas gads

S6; V6

1954. gadā dzimuši un vecāki

 

Ģimenes distance (visi)

SG1; VG1

Bērni paši var braukt, kas dzimuši 2015. gadā un vecāk. Nedrīkst braukt ar dip-dap un trīsriteņiem. Ja bērni tiek vesti bērnu sēdeklītīt, tad vecuma ierobežojuma nav.

4.Vispārīgie noteikumi

4.1. Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā un rūpēties par savu un citu dalībnieku drošību, cik daudz tas ir atkarīgs no viņa rīcības.

4.2. Aizpildot reģistrācijas pieteikumu mājas lapā un piedaloties sacensībās, visi dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies ar šo nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un iespējamām traumām distances laikā. Par nepilngadīgiem dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, atbildību uzņemas reģistrāciju aizpildījušais vecāks vai aizbildnis. 

4.3. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā un par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.

4.4. Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

4.5. Dalībniekiem aizliegts distancē atstāt jebkāda veida atkritumus. Par piemēslošanu dalībniekam var tikt piešķirta diskvalifikācija.

4.6. Sacensību organizatori patur tiesības aizturēt startu, mainīt sacensību gaitu, aizturēt dalībniekus distancē vai arī apstādināt sacensības, ja tas saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem apstākļiem, kas saistīti ar drošības apdraudējumu sacensību dalībniekiem.

4.7. Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms un sacensību laikā, par to paziņojot lapā www.velojurmala.lv.

4.8. Sacensību ietvaros ir atļauts uzņēmuma vai organizācijas nosaukuma vai zīmola iekļaušana komandas nosaukumā, uzlīmes uz inventāra, dalībnieku apģērba atbilstoši šim nolikumam. Jebkura veida ar organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes sacensībās un ar to saistītajos pasākumos ir aizliegtas. Sods par šī punkta neievērošanu ir 5000 EUR. Reklāma ir atļauta uz dalībnieku drēbēm, apaviem un sacensību ekipējuma (pudeles u.c.).

4.9. Sacensību distances veikšanas laikā jāievēro sacensību mājas lapā norādītais maršruts. Patvaļīgi saīsinot vai mainot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.

4.10. Organizatori nav atbildīgi par to, ja dalībnieks pats neseko distancei un tādējādi nokļūst ārpus distances.

4.11. Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas distances veikšanas noteiktajā limitā.

4.12. Par sacensību noteikumu rupju pārkāpumu (piemēram, trases saīsināšanu, sacensību noteikumu 4.1. punkta neievērošanu) tiesnesis var diskvalificēt sacensību dalībnieku uzreiz, bez brīdinājuma izteikšanas.

4.13. Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst Jūrmalas velomaratona laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

4.14. Sacensību laikā braucot ar velosipēdu ir jābūt uzvilktai un aizsprādzētai aizsargķiverei. Uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jebkādus cietus priekšmetus, kas samazina vai var samazināt tās drošību.

4.15. Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.

4.16. Sacensībās drīkst piedalīties tikai ar tehniskā kārtībā esošiem šosejas, pilsētas vai MTB tipa velosipēdiem un kuri nav paredzēti individuālajiem braucieniem un/vai kuriem ir guļstūres. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.

4.16. Ar tandēmiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar bērnu krēsliem un velo piekabēm atļauts startēt tikai Ģimenes distancē.

4.16. Sacensībās nav atļauts startēt ar velosipēdu, kas paredzēts startam individuālā braucienā.

4.17. Sacensībās nav atļauts piedalīties ar mājdzīvniekiem, kā arī tos vest.

4.18. Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

5.Reģistrācija un dalības maksa

5.1. Sacensībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu www.velojurmala.lv. Pieteikšanās sacensībām mājaslapā notiek līdz 2019. gada 6. jūnija 20:00. Reģistrēties iespējams arī sacensību norises dienā sacensību centrā, apmaksu veicot ar bankas maksājumu karti vai citu elektroniskā norēķina veidu. Reģistrēto numuru daudzums sacensību centrā var būt ierobežots.

5.2. Dalības maksa tiek noteikta atkarībā no pieteikšanās laika un dalības maksas apmaksas veikšanas laika pirms sacensībām:

5.3. Jūrmalas iedzīvotāju kartes īpašniekiem visās distancēs dalība bez maksas.

Distance

Līdz 26.05 Starta koridors pēc 2018. gada rezultātiem

Līdz 6.06

Expo un sacensību dienā

Bērnu distance

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Ģimenes distance

6

6

14

ISOSTAR​ Tautas distance

8

8

17

Distances maiņa

Bezmaksas

3

5

5.4. Dalības maksā iekļauts dalībnieka numuri (personalizēts numurs ar dalībnieka vārdu tiks tiem, kas reģistrēsies līdz 2019. gada 2. jūnijam) ar rezultātu čipu, rezultātu uzskaite, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, mantu glabātuve, sagatavota distance, piemiņas medaļas un enerģijas batoniņš visu distanču finišētājiem, dzirdināšana distancē, elektronisks diploms par piedalīšanos mājas lapā, sacensību organizatoriskie izdevumi un balvas uzvarētājiem.

5.5. Izmaiņas var veikt nosūtot informāciju organizatoriem uz e-pastu xrace@xrace.lv. Līdz sacensību nedēļai iesūtītās izmaiņas tiks veiktas bez maksas. Sacensību nedēļā, tajā skaitā sacensību dienā, par distances maiņu jāmaksā 5 EUR plus starpība par distances maksu ja tā, uz kuru maina ir dārgāka. Sacensību dienā visas izmaiņas var veikt Info teltī.

5.6. Atsaucot dalību sacensībās, neierodoties uz sacensībām, dalībnieka diskvalifikācijas gadījumā vai sacensību atcelšanas nepārvaramas varas dēļ gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta vai pārcelta uz citām sacensībām.

6.Starta numuri un koridors

6.1. ISOSTAR Tautas distancē katram dalībniekam tiek izsniegti divi starta numuri. Viens numurs jāpieliek uz muguras, otrs - uzlīmes numurs jāpielīmē pie sēdekļa stutes.

6.2. Ģimenes un Bērnu distancē katram dalībniekam tiks izsniegts viens numurs, kurš jāpieliek pie velosipēda stūres.

6.3. Numuriem jābūt piestiprinātam pirms ieejas starta koridorā. Tos drīkst noņemt tikai pēc sava brauciena beigām.

6.4. Dalībnieki uz starta tiek nostādīti piešķirto numuru secībā. Starta koridoros esošo dalībnieku numuri tiks norādīti sacensību vietā.

6.5. ISOSTAR Tautas distances dalībniekiem numuri tiek piešķirti atbilstoši 2018. gada Jūrmalas velomaratona rezultātiem ja reģistrācija veikta līdz 26.05.2019. Pārējiem numuri tiek piešķirti secīgi atbilstoši reģistrācijas laikam mājas lapā.

6.7. Ģimenes distances dalībniekiem numuri tiek piešķirti secīgi atbilstoši reģistrēšanās laikam mājas lapā.

6.8. Bērnu distancēs dalībniekiem numuri tiek piešķirti atbilstoši vecuma grupām.

6.9. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts ar elektronisko čipu palīdzību, kas ir iestrādāti sacensību numuros. Sacensību numuri pēc finiša nav jāatgriež.

7.Rezultāti un apbalvošana

7.1. Visi sacensību dalībnieki pēc finiša saņem piemiņas medaļas ar pasākuma simboliku.

7.2. ISOSTAR Tautas un bērnu braucienos ar atbalstītāju balvām un diplomiem tiek apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki katrā grupā un ISOSTAR Tautas brauciena trīs ātrākās komandas.

7.3. Ģimenes distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās un balvas netiek pasniegtas, bet notiek loterija, kurā piedalās visi, kas nodevuši loterijas kuponu informācijas teltī.

7.4. Lai saņemtu balvu (arī loterijas), dalībniekam ir jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā.

7.5. Protesti iesniedzami rakstveida formā ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas, iemaksājot 30 EUR drošības naudu. Tā tiks atdota, ja protests tiks apmierināts. Protests tiek izskatīts uzreiz, ja nav nepieciešama papildu informācija un izmeklēšana. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un visiem sacensību dalībniekiem saistošs.

7.5. Par jautājumi saistībā ar rezultātiem jāraksta uz xrace@xrace.lv ne vēlāk kā trīs dienas pēc sacensībām. Pēc tam tiek publicēti galīgie rezultāti un nav vairs apstrīdami.

8.Komandas

8.1. Komandas tiek vērtētas ISOSTAR Tautas braucienā un lai komanda tiktu ieskaitīta vērtējumā, tajā ir jābūt vismaz 4 dalībniekiem (jebkāda dzimuma) un visiem vienas komandas dalībniekiem ir jābūt norādītam vienādam komandas nosaukumam.

8.2. Komandas rezultātu veido 4 ātrāko dalībnieku laiku summa un gadījumā ja laiks ir vienāds, tad augstāku vietu izcīna komanda, kuras kāds no dalībniekiem ir ieguvis augstāko vietu kopējā ieskaitē.

8.3. Komandām ir iespēja iegūt caurlaides uz komandu stāvvietu sacensību starta/finiša rajonā, kur drīkstēs atrasties divas komandas automašīnas (tiks izsniegtas 2 caurlaides). Maksa par vietu komandu stāvvietā 20 EUR. Komandas vietu vēlams pieteikt līdz 2019. gada 26. maijam rakstot uz e-pastu xrace@xrace.lv. Liela pieprasījuma gadījumā organizatori var atteikt komandas vietu.

9.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

9.1. Datu pārzinis ir biedrība “Piedzīvojumu sacensību apvienība”.

9.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci.

9.3. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa un komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators rakstot uz e-pastu xrace@xrace.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

9.4. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

9.5. Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties.