Sacensību nolikums

Sacensību nolikums

1.Mērķis un uzdevumi

 • veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;
 • veicināt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu, aktīvu līdzdalību sporta un aktīvās atpūtas pasākumos;
 • informēt sabiedrību iesaistot maksimāli plašu dalībnieku skaitu;
 • veicināt riteņbraukšanas popularitāti kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu;
 • popularizēt Jūrmalu kā veselīga dzīvesveida pilsētu.

2.Norises vieta, laiks un organizatori

 1. Sacensības plānotas 2021. gada 22. augustā.
 2. Sacensību centrs atrodas stāvlaukumā pie Dzintaru koncertzāles, Dzintaru prospekts 1A.
 3. Sacensību centrā būs pieejamas ģērbtuves sievietēm un vīriešiem, mantu glabātuve, ēdināšanas pakalpojumi, dažādas aktivitātes ģimenēm un bērniem, medicīniskā palīdzība. Būs iespēja apmeklēt atbalstītāju teltis un piedalīties loterijā pirms tautas un ģimenes distanču apbalvošanas.
 4. Provizoriskais sacensību norises plāns (starta laiki var mainīties, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem): http://jurmalasvelomaratons.lv/info-dalibniekiem/programma-un-sacensibu-centrs/
 5. Sacensības organizē Piedzīvojumu sacensību apvienība (X EVENTS) kopā ar Sporta Klubs MySport sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi. Kontaktinformācija: e-pasts: velo@xrace.lv
 6. Atbildīgā persona, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu – Jānis Vanags +371 25888832.

3.Distances un vecuma grupas

 1. ISOSTAR Tautas distance - 30 km - Tautas distancē drīkst startēt ar jebkāda veida (šosejas, MTB, pilsētas u.c.) velosipēdiem, izņemot ar sporta tandēmiem, individuālo braucienu šosejas sporta velosipēdiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar guļ stūrēm un elektromotoriem. Tautas distances laika limits – 1 stunda 40 minūtes. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, drīkstēs pabeigt distanci ievērojot CSN prasības.
 2. GARMIN Ģimenes distance - 15 km - Šajā distancē tiek aicināti piedalīties veselīga dzīvesveida piekritēji un Jūrmalas dabas baudītāji.  Distancē bērni paši var braukt, kas ir dzimuši 2016.gadā un vecāki. Distancē drīkst startēt ar jebkāda veida (šosejas, MTB, pilsētas u.c.) velosipēdiem, izņemot ar sporta tandēmiem, individuālo braucienu šosejas sporta velosipēdiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar guļ stūrēm, trīsriteņiem, dip-dap. Vecāki bērnus var vest velo sēdeklī, ja tas aprīkots saskaņā ar drošības noteikumiem un bērniem ir jābūt arī ķivere. Ģimenes distances laika limits - 1 stunda. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, drīkstēs pabeigt distanci ievērojot CSN prasības.
 3. Bērnu distance - 500m līdz 1 km – Bērnu distances starti tiks sadalīti atbilstoši vecuma grupām. Distance atrodas starta finiša zonā un to veido aplis ~ 500 m garš aplis. Bērni drīkst piedalīties ar dip-dap tipa velosipēdiem. 
 4. Distances un dalībnieku grupas (pēc vecuma, kas sasniegts sacensību gadā):

Bērnu distance (meitenes un zēni)

SB1; VB1

2017. gadā dzimuši un jaunāki

SB2; VB2

2015. – 2016. dzimšanas gads

SB3; VB3

2013. – 2014. dzimšanas gads

SB4; VB4

2011. – 2012. dzimšanas gads

SB5; VB5

2009. – 2010. dzimšanas gads

ISOSTAR Tautas distance (sievietes un vīrieši)

S1; V1

2007. – 2008. dzimšanas gads

S2; V2

2005. – 2006. dzimšanas gads

S3; V3

1987. – 2004. dzimšanas gads

S4; V4

1967. – 1986. dzimšanas gads

S5; V5

1957. – 1966. dzimšanas gads

S6; V6

1956. gadā dzimuši un vecāki

SI1; VI1 2008. gadā dzimuši un vecāki (LR Iekšlietu ministrijas veločempionāts) 

Ģimenes distance (visi)

SG1; VG1

Bērni, kas dzimuši 2016. gadā un vēlāk, var braukt paši, bet nedrīkst braukt ar dip-dap un trīsriteņiem. Ja bērni tiek vesti bērnu sēdeklītī, tad vecuma ierobežojuma nav.

4.Vispārīgie noteikumi

 1. Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā un rūpēties par savu un citu dalībnieku drošību, cik daudz tas ir atkarīgs no viņa rīcības.
 2. Aizpildot reģistrācijas pieteikumu mājas lapā un piedaloties sacensībās, visi dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies ar šo nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un iespējamām traumām distances laikā. Par nepilngadīgiem dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, atbildību uzņemas reģistrāciju aizpildījušais vecāks vai aizbildnis. 
 3. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā un par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.
 4. Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 5. Dalībniekiem aizliegts distancē atstāt jebkāda veida atkritumus. Par piemēslošanu dalībniekam var tikt piešķirta diskvalifikācija.
 6. Sacensību organizatori patur tiesības aizturēt startu, mainīt sacensību gaitu, aizturēt dalībniekus distancē vai arī apstādināt sacensības, ja tas saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem apstākļiem, kas saistīti ar drošības apdraudējumu sacensību dalībniekiem.
 7. Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms un sacensību laikā, par to paziņojot lapā www.jurmalasvelomaratons.lv.
 8. Sacensību ietvaros ir atļauts uzņēmuma vai organizācijas nosaukuma vai zīmola iekļaušana komandas nosaukumā, uzlīmes uz inventāra, dalībnieku apģērba atbilstoši šim nolikumam. Jebkura veida ar organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes sacensībās un ar to saistītajos pasākumos ir aizliegtas. Sods par šī punkta neievērošanu ir 5000 EUR. Reklāma ir atļauta uz dalībnieku drēbēm, apaviem un sacensību ekipējuma (pudeles u.c.).
 9. Sacensību distances veikšanas laikā jāievēro sacensību mājas lapā norādītais maršruts. Patvaļīgi saīsinot vai mainot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 10. Organizatori nav atbildīgi par to, ja dalībnieks pats neseko distancei un tādējādi nokļūst ārpus distances.
 11. Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas distances veikšanas noteiktajā limitā.
 12. Par sacensību noteikumu rupju pārkāpumu (piemēram, trases saīsināšanu, sacensību noteikumu 4.1. punkta neievērošanu) tiesnesis var diskvalificēt sacensību dalībnieku uzreiz, bez brīdinājuma izteikšanas.
 13. Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst Jūrmalas velomaratona laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām mārketinga un reklāmas aktivitātēm.
 14. Sacensību laikā braucot ar velosipēdu ir jābūt uzvilktai un aizsprādzētai aizsargķiverei. Uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jebkādus cietus priekšmetus, kas samazina vai var samazināt tās drošību.
 15. Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 16. Sacensībās drīkst piedalīties tikai ar tehniskā kārtībā esošiem šosejas, pilsētas vai MTB tipa velosipēdiem un kuri nav paredzēti individuālajiem braucieniem un/vai kuriem ir guļstūres. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.
 17. Ar tandēmiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar bērnu krēsliem un velo piekabēm atļauts startēt tikai Ģimenes distancē.
 18. Sacensībās nav atļauts piedalīties ar mājdzīvniekiem, kā arī tos vest.
 19. Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

5.Reģistrācija un dalības maksa

 1. Sacensībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu www.jurmalasvelomaratons.lv. Reģistrēties iespējams arī sacensību norises dienā sacensību centrā, apmaksu veicot ar bankas maksājumu karti vai citu elektroniskā norēķina veidu. Reģistrēto numuru daudzums sacensību centrā var būt ierobežots.
 2. Dalības maksa tiek noteikta atkarībā no pieteikšanās laika un dalības maksas apmaksas veikšanas laika pirms sacensībām:
 3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības personalizēto viedkaršu “Skolēna apliecība” un “Jūrmalas iedzīvotāju karte” īpašniekiem visās distancēs un bērniem līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot) bērnu distancēs dalība bez maksas.

Distance un dalībnieka vecums

Līdz 23.05.

Līdz 04.07.

Līdz 19.08. pulksten 20:00

Expo un sacensībās

Bērnu distance

2014. gadā dzimuši un jaunāki

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

2009. – 2013. dzimšanas gads

3

4

5

10

GARMIN Ģimenes distance*

2016. gadā dzimuši un jaunāki

6

7

8

15

2015. gadā dzimuši un vecāki

8

9

10

20

ISOSTAR​ Tautas distance (līdz 10.08. koridors pēc 2020.gada rezultātiem)

2008. – 2005. dzimšanas gads

7

8

9

20

2004. gadā dzimuši un vecāki

8

9

10

25

Distances un dalībnieka datu maiņa

Bezmaksas

Bezmaksas

5

10

*Ar Goda ģimenes karti 3+ dalībnieki saņem 20% atlaidi no norādītās cenas reģistrējoties iepriekš. Par pieteikšanos rakstīt velo@xrace.lv.

 1. Dalības maksā iekļauts dalībnieka numuri (personalizēts numurs ar dalībnieka vārdu garantēts tiks tiem, kas reģistrēsies līdz 2021. gada 10. augustam) ar rezultātu čipu, rezultātu uzskaite, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, mantu glabātuve, sagatavota distance, piemiņas medaļas, dzirdināšana distancē, elektronisks diploms par piedalīšanos mājas lapā, sacensību organizatoriskie izdevumi, balvas uzvarētājiem un līdzjutēja komplekts.
 2. Izmaiņas var veikt nosūtot informāciju organizatoriem uz e-pastu velo@xrace.lv. Līdz 04.07. iesūtītās izmaiņas tiks veiktas bez maksas. Sacensību nedēļā, par izmaiņām un distances maiņu jāmaksā 5 EUR plus starpība par distances maksu ja tā, uz kuru maina ir dārgāka. Sacensību dienā visas izmaiņas var veikt Info teltī.
 3. Atsaucot dalību sacensībās, neierodoties uz sacensībām, dalībnieka diskvalifikācijas gadījumā vai sacensību atcelšanas nepārvaramas varas dēļ gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta vai pārcelta uz citām sacensībām.

6.Starta numuri un koridors

 1. ISOSTAR Tautas distances dalībniekiem numuri tiek piešķirti atbilstoši 2020. gada Jūrmalas velomaratona rezultātiem ja reģistrācija veikta līdz 2021. gada 10. augustam. Pārējiem numuri tiek piešķirti secīgi atbilstoši reģistrācijas laikam mājas lapā. Pārējie dalībnieki tiek sarindoti pēc pieteikšanās datuma. Organizatoriem ir tiesības izveidot papildus koridoru uzaicinātiem viesiem pēc saviem ieskatiem.
 2. Dalībnieka pienākums ir sekot līdzi, vai 2020.gada rezultāts ir attiecināts uz 2021.gada reģistrāciju sadaļā – Dalībnieki - https://jurmalasvelomaratons.lv/dalibnieki/. Pēc 2021. gada 10. augusta un sacensību dienā pretenzijas par starta koridoru netiek pieņemtas.
 3. Dalībnieki uz starta tiek nostādīti piešķirto numuru secībā.
 4. ISOSTAR Tautas distancē katram dalībniekam tiek izsniegti divi starta numuri. Viens numurs jāpieliek uz muguras, otrs - uzlīmes numurs jāpielīmē pie sēdekļa stutes.
 5. GARMIN Ģimenes un Bērnu distancē katram dalībniekam tiks izsniegts viens numurs, kurš jāpieliek pie velosipēda stūres.
 6. Numuriem jābūt piestiprinātam pirms ieejas starta koridorā. Tos drīkst noņemt tikai pēc sava brauciena beigām.
 7. Ģimenes distances dalībniekiem numuri tiek piešķirti secīgi atbilstoši reģistrēšanās laikam mājas lapā.
 8. Bērnu distancēs dalībniekiem numuri tiek piešķirti atbilstoši vecuma grupām.
 9. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts ar elektronisko čipu palīdzību, kas ir iestrādāti sacensību numuros. Sacensību numuri pēc finiša nav jāatgriež.

7.Rezultāti un apbalvošana

 1. Visi sacensību dalībnieki pēc finiša saņem piemiņas medaļas ar pasākuma simboliku.
 2. ISOSTAR Tautas, GARMIN Ģimenes un bērnu braucienos ar atbalstītāju balvām un diplomiem tiek apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki katrā grupā un ISOSTAR Tautas un GARMIN Ģimenes braucienā trīs ātrākās komandas. Īpašus piemiņas apbalvojumus saņems arī katras distances trīs ātrākie braucēji un braucējas.
 3. Lai saņemtu balvu (arī loterijas), dalībniekam ir jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā.
 4. Protesti iesniedzami rakstveida formā ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas, iemaksājot 30 EUR drošības naudu. Tā tiks atdota, ja protests tiks apmierināts. Protests tiek izskatīts uzreiz, ja nav nepieciešama papildu informācija un izmeklēšana. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un visiem sacensību dalībniekiem saistošs.
 5. Par jautājumi saistībā ar rezultātiem jāraksta uz info@velojurmala.lv ne vēlāk kā trīs dienas pēc sacensībām. Pēc tam tiek publicēti galīgie rezultāti un nav vairs apstrīdami.

8.Komandas

 1. Lai ISOSTAR Tautas braucienā komanda tiktu ieskaitīta vērtējumā, tajā ir jābūt vismaz 4 dalībniekiem (jebkāda dzimuma) un visiem vienas komandas dalībniekiem ir jābūt norādītam vienādam komandas nosaukumam.
 2. Lai GARMIN Ģimenes braucienā komanda tiktu ieskaitīta vērtējumā, tajā ir jābūt vismaz 3 dalībniekiem (jebkāda dzimuma) un tajā jābūt vismaz vienam dalībniekam, kura vecums ir 12 vai mazāk gadi un vismaz vienam dalībniekam kura vecums ir 23 vai vairāk gadi. Visiem vienas komandas dalībniekiem ir jābūt norādītam vienādam komandas nosaukumam.
 3. Komandas rezultātu veido 4 ātrāko (GARMIN Ģimenes braucienā – ātrāko 3 dalībnieku) dalībnieku laiku summa un gadījumā ja laiks ir vienāds, tad augstāku vietu izcīna komanda, kuras kāds no dalībniekiem ir ieguvis augstāko vietu kopējā ieskaitē.

9.Personas datu aizsardzība

 1. Datu pārzinis ir biedrība “Piedzīvojumu sacensību apvienība”.
 2. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci.
 3. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa un komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators rakstot uz e-pastu velo@xrace.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
 4. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
 5. Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties.

10.Atklātais IeM un  policistu veločempionāts

 1. Sacensību ISOSTAR Tautas distances ietvaros norisinās LR Iekšlietu ministrijas piedāvātais “Atklātais IeM un  policistu veločempionāts”, kura mērķis ir veicināt velobraukšanu LR drošības iestāžu darbinieku vidū un kurā var pieteikties LR IeM strādājošie, policisti un drošības struktūru strādājošie darbinieki.
 2. Uz Atklātais Policistu veločempionātu attiecas visi šī nolikuma noteikumi.
 3. Lai reģistrētos, dalībniekiem mājas lapas jānorāda, ka tas piedalās čempionātā un struktūra, kuru tas pārstāv. Piesakoties jāievēro tas, ka struktūrai ir jābūt uzrakstītai precīzi, lai pieteiktie darbinieki veidotu komandu.
 4. Apbalvoti  tiek trīs ātrākie vīrieši, ātrākās sievietes un ātrākās komandas. Komandas rezultātu veido četri ātrākie dalībnieki reģistrācijā norādītajā struktūrvienībā. Pie apbalvošanas var tikt pārbaudīts vai uzvarētāji ir augstākminēto instanču darbinieki.